Exhibitions  >  Város születik

Város születik

Komárom újjászületése Trianon után

Kiállításvezető itt letölthető!

Rubicon est: A Duna-határ és Komárom-Újváros születése:

Komárom speciális történeténél fogva ezer szállal kötődik az 1920. évi országtragédia következményeihez. A Duna két partján fekvő Komárom északi részét 1919. január 10-én megszállták a cseh-szlovák csapatok és ezzel a város kettévált. A történelmi Komárom a megalakuló Csehszlovákia fennhatósága alá került, a déli városrész pedig Komárom néven önálló városi életet kezdett. A déli városrész azonban ipari- és katonai jellegű volt, ahol a városi feltételek szinte teljesen hiányoztak. Dr. Toóth Zsigmond, majd dr. Alapy Gáspár polgármesterek vezetésével a déli városrészbe irányított, meg a később kitoloncolt hivatalnokok építették ki a város közigazgatási rendszerét és tervezték meg a város intézményhálózatát, infrastruktúráját. Munkájuk eredményeként az 1930-as évekre kiépült egy virágzó vidéki kisváros, nagyrészt helyi mesteremberek kivitelezésében. Ez volt Komárom újjáépítése Trianon után. Ez a kiállítás azoknak az emlékére készült, akik kiépítették (akár irányítottak, akár kivitelezték) Dél-Komáromot, legyenek azok a város bármelyik részéből származók is. Ők Komárom újjáépítői Trianon után.

Open

Kedd – vasárnap: 09:00 – 17:00
Ünnepnapokon: 09:00 – 17:00

Ticket

A belépés ingyenes.

Contact

Telefonszám: 00 36 34 344 697
Központi e-mail: brigetio@brigetio.hu