Kiállítás típusai  >  Temporary exhibition

A Duna-tengerhajózás 90 éve (1934-2024)

Az I. világháború után függetlenné vált Magyarország első és legfontosabb feladatai közé tartozott, hogy külkereskedelme iránt helyreállítsa a bizalmat és megfelelő szállítási lehetőségről gondoskodjék. 1934. január 23-án a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter utasította a Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaságot, hogy a kelet felé irányuló magyar árukivitel fellendítése érdekében a közvetlen – tehát átrakodás nélküli – […]

Art of György Rauscher

György Rauscher was born in Dorog in 1902.They moved to Komárom in 1903, where his father was appointed chief medical officer.György Rauscher began his painting studies at the Benedictine grammar school in Komárom as the student of Károly Harmos. He later studied in Vienna and continued his studies in Budapest. He also lived in Paris […]