Kiállítás típusai  >  Időszakos kiállítás

A Duna-tengerhajózás 90 éve (1934-2024)

Az I. világháború után függetlenné vált Magyarország első és legfontosabb feladatai közé tartozott, hogy külkereskedelme iránt helyreállítsa a bizalmat és megfelelő szállítási lehetőségről gondoskodjék. 1934. január 23-án a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter utasította a Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaságot, hogy a kelet felé irányuló magyar árukivitel fellendítése érdekében a közvetlen – tehát átrakodás nélküli – […]