Széchenyi 2020

PROJEKT ISMERTETŐ

Kedvezményezett neve:
Komárom Város Önkormányzata

Projekt címe: Brigetio öröksége – látogatóközpont kialakítása Komáromban

Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1.15-KO1-2016-00002

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.

A támogatás összege: 250 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt összköltsége: 1 403 120 393 Ft

A projekt egyik célja az egykori római település, Brigetio területén feltárt leletek látogatóbarát bemutatása, a tárlat interaktív eszközökkel való felszerelése, egy olyan innovatív, esztétikus, a 21. század követelményeinek megfelelő épület és bemutatótér kialakítása, mely össze-kapcsolja Komárom római kori múltját a jelen elvárásaival.

Komárom szőnyi területén fekvő Brigetio a pannonia limes magyarországi szakaszának Aquincum melletti legfontosabb települése volt. Fontosságát, nemzetközi jelentőségét az 1992 óta tartó régészeti feltárások eredményei, a látványos építészeti emlékek (római fürdő a Duna-parton 2014-ben és a legiotábor területén 2021-22-ben), a világhírű leletek (a szőnyi Vásártéren feltárt híres brigetiói falfestmények), Philippus Arabs törvénytáblájának megtalálása 2014-2015-ben) is alátámasztják.

Célunk, hogy olyan helyi adottságokra épülő kulturális attrakcióval lépjünk a látogatóközönség elé, amely akár egymaga, vagy a múzeum többi kiállítóhelyeivel (római kőtár, Ddr. Juba Ferenc magyar tengerészettörténeti kiállítása, Czibor Zoltán Emlékszoba, Kecskés László Em-lékház), vagy Komárom más turisztikai attrakciójával (erődrendszer, gyógyfürdő) összekap-csolódva akár több napos programlehetőséget is kínáljon minden korosztály számára, jelentő-sen növelve ezáltal a város turisztikai vonzerejét.

Fontosnak tartjuk, hogy az idelátogatók megismerjék annak a negyed évszázados kutatómunkának az eredményét, amelyet Prof. dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora, dr. Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja és Számadó Emese, a múzeum igazgatója vezetnek.

A projekt másik célja, hogy a leleteknek jelenleg helyet adó Komáromi Klapka György Mú-zeum egy modernizált épületbe költözhessen, méltó keretet és hátteret adva Brigetio kincsei-nek. A jelenleg már szűkös múzeumépület helyett új, tágas helyszínt kívánunk biztosítani az itt található közel 300.000 db régészeti, numizmatikai, történeti, néprajzi, képzőművészeti, ipar-és technikatörténeti tárgynak, fotónak és dokumentumnak. A múzeum – elsősorban a régészeti tevékenység eredményeként – évente 25.000-26.000 darabbal gazdagodik.

A projekt keretében felújítandó épület története az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, eredetileg a Komáromi Magyar Kir. Állami Ménteleposztály laktanyájának építették. 1962-től a Komáromi Állami Gazdaság, majd később annak jogutódja irodái működtek az épületben, egészen 2006-ig. Az üresen álló ingatlant Komárom Város Önkormányzata 2011-ben vásárolta meg. A projekt keretében felújítandó épület egyedi védettség alá tartozik, a város középpontjában található.

A felújítás során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • eredeti homlokzat visszaállítása, hőszigetelése 1582,29 m2,
  • tetőszerkezet felújítása 1154,5 m2,
  • fűtéskorszerűsítés,
  • 51+5 db parkoló kialakítása 713m2-en,
  • járda építés 984 m2-en,
  • útépítés 1076 m2-en
  • csapadékvízcsatorna építése 534 m-en,
  • parkosítás 1299 m2-en,
  • térvilágítás 1789 m-en
  • 3 új munkahely létesül

Az épületben az alábbi funkciók kapnak helyet: turisztikai bemutatótér (állandó és időszaki kiállítások), raktár, kiszolgáló helyiségek, iroda, kávézó, játék kuckó, előadóterem, szociális blokkok.

A látogatóközpont kávézóval és ajándéktárgy árusító hellyel is várja látogatóit. Ezek üzemeltetése a tervek szerint helyi kkv-k számára nyújt majd üzleti lehetőséget. Játéksarok kialakításával a gyermekekkel érkező családoknak kínálunk további szórakozási lehetőséget.

Az előadóterem kialakításával az osztálykirándulás, vagy nyári táborozás keretében érkező diákoknak tudunk a kiállításhoz és az esetlegesen éppen folyó régészeti feltárásokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani.

A látogatóközpont – tekintettel arra, hogy időjárás független attrakciót kínálunk – egész évben várja az érdeklődőket, vasárnapokon és ünnepnapokon is (szünnap: hétfő).

A kialakított parkolók, kerékpártárolók mindenki számára hozzáférhetőek lesznek, ezenkívül a látogatóterekben és az üzemeltetés során biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét.

A látogatóközpont innovatív elemek gazdag tárházát felvonultatva mutatja be a régészeti leleteket.

A hajdanvolt római város szerkezetét és az egyes épületek alaprajzát a 3D rekonstrukciók, az épületbelsőket pedig a kiállításban felépített pékség-, szoba-, pince- és szentélyrekonstrukciók, valamint a részben járható üveglap alatt bemutatott fal-és mennyezetfestmények alapján tudjuk elképzelni.

A szőnyi Vásártéren feltárt, európai hírű, a Kr. u. 2-3. század fordulóján készült, járható üveglap alatt bemutatott fal-és mennyezetfestmények a polgárváros lakóházait díszítették és izgalmas betekintést nyújtanak a római kori belsőépítészet világába.

Iuppiter Dolichenus szír hadisten brigetiói szentélyének leletei az ókori misztériumvallások rejtélyes világába, a csontvázakkal és gazdag leletanyagukkal együtt bemutatott késő római sírok pedig egy rég letűnt világ temetkezési szokásaiba nyújtanak betekintést.

A rendkívül látványos és látogatóbarát tárlat információit az egyes termekben elhelyezett mo-nitorokon és képernyőkön megjelenő fotók, rekonstrukciók, szövegek, filmek, játékok, egy QR-kódos többplatformú, négy nyelvű (magyar, angol, német, szlovák) multimédia vezető és egy virtuális városi séta egészíti ki.

A látogatóközpont wifivel és saját honlappal rendelkezik majd. Ezen keresztül pl. időpont foglalásra, csoportok bejelentésére is lesz lehetőség. Kihasználva azt a tényt, hogy a mai tele-fonok 90%-a ún. okostelefon, többnyelvű digitális tárlatvezetést is biztosítunk QR-kódok segítségével. A vendégek a központ honlapjáról a saját telefonjukra fogadhatják a kiállítással kapcsolatos információkat. Emellett természetesen a tárlatvezetők hagyományos kiállításvezetést is biztosítanak.

A kihelyezett érintőképernyők minden korosztály számára biztosítják a játékos élmény- és tudásszerzést.

További részletes információ a projektről:

http://www.komarom.hu/top_1_2_1.php

YouTube video a projektről: