Széchenyi 2020

POPIS PROJEKTU

Názov príjemcu:
Magistrát mesta Komárom

Názov projektu: Dedičstvo Brigetio – vytvorenie návštevníckeho centra v Komárome

Identifikačné číslo projektu: TOP-1.2.1.15-KO1-2016-00002

Plánovaný termín ukončenia projektu: 30.6.2023.

Výška podpory: 250 000 000 HUF

Miera dotácie: 100%

Celkové náklady na projekt: 1 403 120 393 HUF

Jedným z cieľov projektu je prezentovať nálezy objavené v oblasti bývalej rímskej osady Brigetio návštevníkom priateľským spôsobom, vybaviť výstavu interaktívnymi nástrojmi a vytvoriť inovatívnu, estetickú budovu a výstavný priestor, ktorý spĺňa požiadavky 21. storočia a spája rímsku minulosť Komáromu so súčasnosťou.

Brigetio, ležiace v oblasti Szőnyi, bolo popri Aquincum najvýznamnejšou osadou maďarského úseku pannonia limes. Význam potvrdzujú aj výsledky archeologických výskumov od roku 1992, veľkolepé architektonické pamiatky (rímske kúpele na brehu Dunaja objavené v roku 2014 a v areáli tábora légií v rokoch 2021-22), svetoznáme nálezy (slávne nástenné maľby Brigetio objavené na Trhovom námestí v Szőnyi) a zákonník Philippa Arabsa, objavený v rokoch 2014-2015.

Naším cieľom je predstaviť návštevníkom kultúrnu atrakciu založenú na miestnych črtách, či už samostatne alebo spolu s ďalšími výstavnými priestormi múzea (Rímske múzeum kameňa, Expozícia maďarskej námornej histórie Dr. Františka Jubu, Pamätná izba Czibora Zoltána, Pamätný dom Lászlóa Kecskésa), či iné turistické atrakcie v Komárome (pevnostný systém, kúpele), ktoré ponúkajú pestrý program pre všetky vekové kategórie, vďaka čomu sa výrazne zvyšuje turistická atraktivita mesta.

Považujeme za dôležité, aby sa návštevníci zoznámili s výsledkami výskumných prác akademika, rektora ELTE Prof. dr. Lászlóa Borhyho, dekana ELTE BTK dr. Dávida Bartusa a riaditeľky múzea Emese Számadó.

Ďalším cieľom projektu je umožniť múzeu Györgya Klapku v Komárome, v ktorom sa nálezy v súčasnosti nachádzajú, presťahovať sa do zmodernizovanej budovy a dať tak pokladom Brigetia dôstojný vzhľad a zázemie. Takmer 300 000 exponátom v podobe archeologických, numizmatických, historických, etnografických, výtvarných, priemyselných a technických predmetov, fotografií a dokumentov, chceme poskytnúť nové, dôstojné miesto. Múzeum sa každoročne obohacuje o 25 000 – 26 000 exponátov, predovšetkým v dôsledku archeologickej činnosti.

História budovy, ktorá je v rámci projektu renovovaná, siaha až do začiatku 20. storočia. Pôvodne bola sídlom maďarského žrebčína v Komárome. Od roku 1962 bola budova sídlom Poľnohospodárskeho kombinátu Komárom a od roku 2006 sídlom jeho právneho nástupcu. Nehnuteľnosť kúpilo mesto Komárno v roku 2011. Budova, ktorá sa má v rámci projektu zrekonštruovať, patrí do špeciálnej kategórie budov a nachádza sa v centre mesta.

Počas rekonštrukcie sa uskutoční nasledovné:

  • obnova pôvodnej fasády, zateplenie plochy 1582,29 m2,
  • sanácia strešnej konštrukcie s plochou 1154,5 m2,
  • modernizácia vykurovania,
  • výstavba 51+5 parkovacích miest na ploche 713m2,
  • výstavba chodníka s plochou 984 m2,
  • výstavba cesty s plochou 1076 m2
  • výstavba kanála pre dažďovú vodu s plochou 534 m,
  • vytvorenie parku veľkosti 1299 m2,
  • pouličného osvetlenia na ploche 1789 m
  • vzniknú 3 nové pracovné miesta

V objekte budú umiestnené nasledovné funkcie: turistický showroom (stále a dočasné expozície), sklad, sklad, kancelária, kaviareň, detský kútik, prednášková sála, spoločenské bloky.

Návštevnícke centrum uvíta svojich návštevníkov aj kaviarňou a predajňou suvenírov. Tie poskytnú dokonalé miesto pre predaj produktov od malých a stredných podnikateľov. Vytvorením detského kútika ponúkame rodinám s deťmi ďalšie možnosti zábavy.

Vytvorením prednáškovej sály môžeme organizovať pre študentov a deti v letných táboroch prednášky súvisiace s expozíciou alebo odborné stretnutia ohľadom archeologických vykopávok.

Návštevnícke centrum víta návštevníkov celoročne, vrátane nedele a sviatkov (v pondelok je centrum zatvorené).

Zriadené parkoviská a stojany na bicykle budú dostupné pre každého, v priestoroch pre návštevníkov a počas prevádzky je zabezpečená možnosť zberu triedeného odpadu.

Návštevnícke centrum prezentuje archeologické nálezy prostredníctvom inovatívnych prvkov.

Štruktúru starovekého rímskeho mesta a pôdorys jednotlivých budov si vieme predstaviť na základe 3D rekonštrukcií, interiéry budov podľa rekonštrukcie pekárne, izby, pivnice a svätyne. Toto všetko je doplnené nástennými a stropnými maľbami, ktoré sú prezentované pod čiastočne sklenenou tabuľou.

Nástenné a stropné maľby objavené v Szőnyi z obdobia 200. – 300. nášho letopočtu ponúkajú vzrušujúci pohľad do sveta interiérovej architektúry z rímskeho obdobia. Nástenné a stropné maľby sú v múzeu prezentované pod sklenenou ochranou.

Nálezy zo svätyne Brigetio sýrskeho boha vojny Iuppitera Dolichena umožňujú nahliadnuť do tajomného sveta starovekých mysterióznych náboženstiev a predstavujú neskororímske hroby spolu s kostrami a ich bohatými nálezmi. Poskytujú tak pohľad na staroveké pohrebné zvyky.

Informácie o expozícii sú doplnené o fotografie, rekonštrukcie, texty, filmy, hry, štvorjazyčného (maďarský, anglický, nemecký, slovenský) sprievodcu s QR kódom. Zážitok umocňuje aj virtuálny sprievodca mestom.

Návštevnícke centrum bude mať Wi-Fi a vlastnú webovú stránku. Tak bude možné rezervovať si termín a registrovať skupiny. Vďaka smartfónom poskytujeme aj viacjazyčné digitálne prehliadky so sprievodcom pomocou QR kódov. Informácie o expozícii môžu hostia dostávať na vlastné telefóny z webovej stránky centra. Okrem toho budú dostupné aj tradičné prehliadky v sprievode študovaného personálu.

Dostupné dotykové obrazovky zaisťujú hravý zážitok a získavanie vedomostí pre všetky vekové skupiny.

Viac informácií o projekte (v maďarskom jazyku):

http://www.komarom.hu/top_1_2_1.php

Video na YouTube o projekte (v maďarskom jazyku):