Múzejná pedagogika  >  Digitálne vzdelávanie

Materiály k stiahnutiu (v maďarskom jazyku):
Múzeum Györgya Klapku v Komárome má 40 rokov

Számadó Emese,
Komárom, 2005
Z Új-Szőny do Komáromu. História priemyslu, priemyselníci, obchodníci a podnikatelia v gastro sektore Komárome, 1896-1951

Számadó Emese,
Komárom, 2006 és 2014
Dejiny Komáromu a jeho častí

Számadó Emese – Herczeg Renáta -Turi Zsolt,
Komárom, 2007
Náboženstvo. Religionistika na južnom Slovensku

Horsa Istvánné,
Komárom, 2008
„Soli Deo gloria.“ História evanjelických kostolov v Komárome na oboch brehoch Dunaja

Számadó Emese – Turi Zsolt – Fritz Beke Éva – Galo Vilmos – Körtvélyesi Piroska – Mészáros Sándor – Bathó Béla,

Komárom, 2017
Rímska nástenná maľba v Panónii. Zborník medzinárodnej konferencie.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 1.)
Borhy László (szerk.),
Komárom, 2000
Rímske rezby z kostí a moderné falzifikáty. Umenie vyrezávania kostí v Brigetiu

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 2.)
Borhy László – Bartus Dávid – Fényes Gabriella – Miklósity Szőke Mihály – Pásztókai Szeőke Judit – Számadó Emese,

Komárom, 2001
Drahokamy, prstene a šperky v Brigetio

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 4.)
Borhy László – Számadó Emese,
Komárom, 2003
Sprievodca po kamenných rezbách z rímskej doby z oblasti Komárom

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 5.)

Borhy László,
Komárom, 2006
Tabuľka práv cisára Philippus Arabs z oblasti Brigetio

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 7.)

Borhy László – Bartus Dávid – Számadó Emese,

Komárom, 2015
Bronzoví bohovia. Figurálne bronzové sochy z rímskeho obdobia

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 8.)

Bartus Dávid,
Komárom, 2015
Komárom v rokoch 1848-1849

Szinnyei József,
Komárom, 2000