Múzejná pedagogika  >  Digitálne vzdelávanie

Digitálne vzdelávanie

Materiály k stiahnutiu (v maďarskom jazyku):

Dejiny Komáromu a jeho častí

Számadó Emese - Herczeg Renáta -Turi Zsolt, Komárom, 2007

"Soli Deo gloria." História evanjelických kostolov v Komárome na oboch brehoch Dunaja

Számadó Emese – Turi Zsolt – Fritz Beke Éva – Galo Vilmos – Körtvélyesi Piroska – Mészáros Sándor – Bathó Béla, Komárom, 2017

Rímska nástenná maľba v Panónii. Zborník medzinárodnej konferencie.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 1.)
Borhy László (szerk.), Komárom, 2000

Rímske rezby z kostí a moderné falzifikáty. Umenie vyrezávania kostí v Brigetiu

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 2.)
Borhy László – Bartus Dávid – Fényes Gabriella – Miklósity Szőke Mihály – Pásztókai Szeőke Judit – Számadó Emese, Komárom, 2001

Drahokamy, prstene a šperky v Brigetio

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 4.)
Borhy László – Számadó Emese, Komárom, 2003

Sprievodca po kamenných rezbách z rímskej doby z oblasti Komárom

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 5.)
Borhy László, Komárom, 2006

Tabuľka práv cisára Philippus Arabs z oblasti Brigetio

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 7.)
Borhy László - Bartus Dávid – Számadó Emese, Komárom, 2015

Bronzoví bohovia. Figurálne bronzové sochy z rímskeho obdobia

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 8.)
Bartus Dávid, Komárom, 2015