Múzejná pedagogika

Zsuzsanna Langschadl-Antal

Kontaktná osoba

Stála expozícia dedičstva Brigetio – Pre materské školy a študentov na prvom stupni základných škôl, dĺžka prehliadky 40 minút

Poklady Brigetia

V rámci prehliadky sa deti zoznámia s predmetmi výstavy a každodenným životom v starovekom Ríme. Povieme si o témach ako zdravie, oblečenia, práca, vojenčina a náboženstvo.

Brigetio: Pracovné dni – sviatky – tajomstvá dielní

Počas aktivít môžu tí najmenší spoznať každodenný život detí, ktoré žili v meste Brigetio: kde bývali, aký mali nábytok a domy, čo jedli, ako sa hrali?

Nebola tam chladnička, elektrina, ani supermarket. Kde a ako sa teda potraviny skladovali? Čím svietili? Kde nakupovali? Boli tam cukríky? A kto vám pomôže to všetko zistiť? Lekcia spojená s tvorivými dielňami a dobovými hrami.

"Cisárove nové šaty"

Môžeme sa dozvedieť, ako sa obliekal rímsky cisár, občania, „barbari“ a vojaci; aké oblečenie a materiály používali v zime a v lete, či mali topánky a ako sa dievčatá skrášľovali (farby na vlasy, doplnky, kozmetika, trendy účesov), ako videli krásu? Výklad je možné si vyžiadať s tvorivými dielňami alebo s hravými úlohami.

Choroba, zdravie

Rufus je chlapec z Brigetia. Je veľmi chorý: má horúčku a kašle. Čo mu je? Ordinuje dnes lekár? Ako bude liek chutiť? Povieme si o zdravotníctve, chorobách, stave vtedajšej medicíny, výžive, bylinkách a liekoch. Výklad je možné si vyžiadať s tvorivými dielňami alebo s hravými úlohami.

Umenie

Tiež radi kreslíte, maľujete? Sabina je zvedavá Rimanka, ktorá špehovala maliarov domu. Kto čo namaľoval? Čo sa jej ešte páčilo? Čím a ako sa zdobilo v minulosti? Spoznávanie rímskeho umenia – hodina spojená s tvorivými dielňami.

Stála expozícia dedičstva Brigetio – Pre študentov na druhom stupni základných škôl, dĺžka prehliadky 45-50minút

Poklady Brigetia

V rámci prehliadky sa deti zoznámia s predmetmi výstavy a každodenným životom v starovekom Ríme. Povieme si o témach ako zdravie, oblečenia, práca, vojenčina a náboženstvo.

Architektúra – bytová kultúra

Čo je charakteristické pre súkromnú a oficiálnu architektúru? Ako prebiehali návrhy a vyhotovenie? Aká je štruktúra domu, mesta, cestnej siete? Rímsky luxus? Odpovedaním na tieto otázky nahliadneme do sveta múzea.

„V zdravom tele, zdravý duch“ – zdravie a krása Rimanov

Spoznáme životný štýl v Brigetiu: aké choroby a lieky tam boli v minulosti? Čo považovali za krásne a čo pre to urobili? Aké boli módne trendy? Bol rozdiel v obliekaní rímskych a nerímskych občanov? Jednotné, ležérne aj slávnostné kúsky. Výklad je možné si vyžiadať s tvorivými dielňami alebo s hravými úlohami.

Bohovia

Kto sú oni? Je ich viac? Kde bývajú? Ako vyzerajú? Čo robia? Pomocou mýtov a zobrazení spoznávame zvláštnosti rímskeho náboženstva.

Výtvarné umenie

Maliar izieb, zlatník, murár. Alebo maliar, mozaikár a sochár? Majstri alebo umelci? Kto hovorí, čo je krásne? Na základe fresiek z oblasti Brigetio sa porozprávame o odvetviach rímskeho výtvarného umenia, umeleckej slobode a stave vtedajšieho umenia.

„My sme smelí vojaci...“

Na základe nálezov, vyobrazení a popisov, pomocou pracovných listov a remesiel môžeme zistiť, aké bolo rímske vojenské oblečenie, kde a ako vojaci žili, aké hodnosti mohli dosiahnuť, ako sa obliekali a aké mali zbrane.

Stála expozícia dedičstva Brigetio – Pre stredoškolákov, dĺžka prehliadky 45-50minút

Poklady Brigetio

V rámci výkladu sa študenti zapoja do rôznych aktivít. Vďaka hravému pracovnému listu sa študenti dozvedia o histórii Brigetio, o druhu osídlenia, o vtedajšom živote – bežných dňoch, sviatkoch a „voľných dňoch“, odievaní, vojenčine a náboženstve.

Architektúra - bývanie

Čo je charakteristické pre súkromnú a oficiálnu architektúru? Ako prebiehali návrhy a vyhotovenie? Aká je štruktúra cestnej siete, mesta, domov? Po veľkých cisárskych investíciách a súkromných stavbách objavujeme charakteristiky rímskej architektúry: dotýkame sa tém stavebnej mechaniky (kúrenie-chladenie-voda-kanalizácia) a dizajnu.

Panem et circenses! – zábava

Počas výkladu je možné spoznať možnosti zábavy, ktoré sa považujú za spoločenskú udalosť (cirkus, gladiátorské hry, divadlo, kúpele), odpovede na technické výzvy a „žánrovú“ charakteristiku.

Vojak, do boja!

Na základe nálezov, vyobrazení a popisov, pomocou pracovných listov a remesiel môžeme zistiť, aké boli rímske vojny, kde a ako vojaci žili, aké hodnosti mohli dosiahnuť, ako sa obliekali a aké mali zbrane.

Životné etapy

Poďme sledovať životy dvoch obyvateľov Brigetia od ich narodenia až po smrť! Za akých okolností sa narodili? Do akej miery bolo ich detstvo a mladosť definované sociálnou situáciou? Carpe diem!? Ako si vyberali druha/družku, aké boli mužské a ženské úlohy? Dôchodkový vek s cestovaním a vnúčatami? Čo je po smrti? – pohrebné zvyky.

Skúmame rímsky život prostredníctvom textov, náhrobných kameňov, nápisov a zobrazení.

Krása

Pomocou vyobrazení, popisov, náhrobných kameňov a nálezov nájdených v hroboch preskúmame rímske odievanie. Ženy-muži, mladí-starí, občania-barbari? Ako videli Rimania cudzincov a naopak? Aký bol ideál krásy? Čo preň urobili? Medicína a kozmetický priemysel: prevencia, choroby, liečba, výživa, kozmetika, wellness. Výklad je obohatený o hry a kvízy.

Výtvarné umenie – remeslá

Na základe reprezentácií a rôznych materiálov z výstavy si kladieme otázky: tvorca je majster alebo umelec? V akých umeniach Rimania vynikali? Kto boli zákazníci? Čo bolo dovolené zobrazovať a ako? Čo sa považovalo za krásne a kto boli rímske múzy? Prednáška je spojená s tvorivými dielňami.

Náboženstvo

Kto sú bohovia? Je ich viac? Kde bývajú? Ako vyzerajú? Čo robia? Pomocou mýtov, stvárnení a dramatických hier spoznávame zvláštnosti rímskeho náboženstva.

Umenie Györgya Rauschera – dočasná výstava – pre študentov stredných škôl

Žena

Vznik a vývoj konceptu ŽENY.

Akými zmenami prešlo spoločenské postavenie a vnímanie žien na prelome storočí a po druhej svetovej vojne?

Ako sa vyvinula myšlienka krásy, ideálu, vzťahu k telu?

Ženské role, obrazy a móda v mysli a v skutočnosti.

Zmeny vo vzhľade krásy a erotiky v 20. storočí.

Zmeny v Rauscherových obrazoch žien.

Životný štýl, štýlový život

Úroveň technického rozvoja medzi dvoma svetovými vojnami a jeho vplyv na každodenný život – rekonštrukciu a rozvoj – aj v umení.

Typické zmeny životného štýlu a ich distribúcia a reklama – dôležitosť vzhľadu plagátov a filmov. Spoločnosť po vojne.

Symboly statusu a požadovaná životná úroveň – čo mohlo znamenať šťastie? Do akej miery odrážali plagáty, reklamy a časopisy realitu?

Rauscher titulné strany: zákaznícka základňa. Čo znamenalo rešpekt, umelec ako práca, zamestnanie-plat. Umelecké osudy.

Pred ďalšou vojnou

Ako ovplyvnilo rozhodnutie Trianonu maďarský umelecký život?

Aké zmeny sa objavujú na obrázkoch v 20. a 30. rokoch 20. storočia? Prečo?

Osudy a diela umelcov v prvej polovici storočia – ako sa zmenilo myslenie, obraz ľudstva? Zmenil sa vzťah k telu a svetu?

Titulné strany a maľby – éry a štýly v Rauscherových obrazoch?

Môže byť objekt protagonistom? Symbolizmus a nová objektivita.

Umenie

Secesia pred vojnou.

Aké nové formy umenia sa objavili po prvej svetovej vojne? Aký bol ich význam?

Ako sa zmenila dovtedy definujúca úloha maľby?

Aké pokusy o obnovenie sa uskutočnili? Konštruktivizmus, futurizmus, avantgarda.

Maďarský a zahraničný umelecký život. Čo charakterizovalo jedno alebo druhé? Došlo k interakcii?

Oddelenie umenia a dizajnu: art deco