Dedičstvo Brigetio

Návštevnícke centrum

2024.06.15.

Vybudovanie Návštevníckeho centra dedičstva Brigetio

Budova Návštevníckeho centra dedičstva Brigetio bola postavená v roku 1907 ako hlavná budova oddelenia Štátneho žrebčína. Od 1962 plnila úlohu ústrednej budovy Štátneho žrebčína Komárom, neskôr Poľnohospodárskeho kombinátu Komárom do roku 2004.
Prázdnu budovu odkúpil magistrát mesta Komárom v roku 2011 a v roku 2016 ju začali prerábať na múzeum.
Rekonštrukčné plány pripravila spoločnosť Bricoll Mérnöki Kft. z Komáromu a obnovu budovy vykonala spoločnosť WF Építőipari Kft., tiež so sídlom v Komárome.
V roku 2023 sa do budovy s názvom Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio presťahovali kancelárie a niektoré expozície Múzea Györgya Klapku v Komárome.

Archeologická expozícia dedičstva Brigetio

Hlavným lákadlom Návštevníckeho centra dedičstva Brigetio je stála archeologická expozícia dedičstva Brigetio, ktorú navrhlo a vybudovalo Architektonické štúdio Narmer v spolupráci s reštaurátorkami Eszter Harsányi a Zsófia Kurovszky. Stále archeologická expozícia s názvom Dedičstvo Brigetio sa nachádza na prízemí a prezentuje najvýznamnejšie nálezy a zistenia objavené Univerzitou Eötvösa Loránda a Múzeom Györgya Klapku v Komárome od roku 1992.

Koncepciu výstavy vypracovali riaditeľka múzea Emese Számadó, profesor László Borhy, rektor ELTE, dr. Dávid Bartus, dekan ELTE BTK, poprední archeológovia vykopávok Brigetio a dr. Gabriella Gátfalvi-Delbó, archeologička múzea, reštaurátorky dr. Eszter Harsányi a Zsófia Kurovszky, dr. Linda Dobosi, archeologička-architektka a dr. Ádám Szabó, hlavný muzeológ Maďarského národného múzea.

Informácie zobrazené na výstave dopĺňa multimediálny sprievodca za pomoci QR kódov, vyvinutý Výskumným ústavom výpočtovej techniky a automatizácie, ako aj hra pre virtuálnu realitu od Leopoly Kft., ktorá návštevníkov prevedie rímskym mestom.

Brigetio Látogató Központ kiállítás
Brigetio Látogató Központ kiállítás
Otváracia doba

Utorok – nedeľa: 09:00 – 17:00
Počas sviatkov: 09:00 – 17:00

Vstupné

Bezplatné

Kontakt
T.č.: + 36 34 344 697
Email: brigetio@brigetio.hu

Expozície

Stále expozície

Dočasné expozície

Spolupracovníci

Emese Számadó

riaditeľka
archeológ, historik

Dr. Gabriella Gátfalvi-Delbó

Zástupkyňa riaditeľky
archeológ, kontaktná osoba pre archeologické úlohy

Gábor Pokornyi

historik, kurátor
kontaktná osoba

Tamás Ábrahám

historik
systémový administrátor

Zsuzsanna Langschadl-Antal

múzejná pedagogička
kontaktná osoba pre múzejných pedagógov

Podujatia

Dátum podujatia: 2024.04.26.