História žrebčína a Poľnohospodársky kombinát

STÁLE EXPOZÍCIE

História žrebčína a Poľnohospodársky kombinát

Žrebčín a kasárne postavené v roku 1907 pozostávali z 12 budov a ich príslušenstva. Kancelárie boli v hlavnej budove, bola tu ubytovaná posádka a nachádzalo sa tu aj 4-5 dôstojníckych a poddôstojníckych bytov. Južne od hlavnej budovy na ulici Igmándi bola poddôstojnícka jedáleň a severne veliteľská budova (ubytovňa dôstojníkov).

Súčasťou žrebčína boli aj štyri stajne, maštaľ pre chorých koní a podkúvačská dielňa.

Žrebčín prispel k obohateniu spoločenského života Komáromu.

Na jeseň sa konali veľkoplošné závody Hubertus, na jar chovateľské veľtrhy a výstavy.
Žrebčín bol zrušený v roku 1961.

V roku 1962 územie prevzal Štátny statok Komárom. Jeho centrum sa nachádzalo v hlavnej budove žrebčína. V bývalej dôstojníckej rezidencii bola postupom času Materská škola Gesztenyés a poddôstojnícka jedáleň prešla do súkromného vlastníctva. Ostatné objekty boli zbúrané v rokoch 1970 a 1972 pri výstavbe moderných bytových domov. Statok bol niekoľkokrát ocenený ocenením Výborná firma a v roku 1984 aj titulom Poľnohospodárska farma.

V roku 1993 sa zmenila na akciovú spoločnosť a v roku 2004 bola predaná. Nový majiteľ uvoľnil administratívnu budovu na adrese Komárom, Igmándi út 38.
Expozícia pozostáva z relikvií bývalých veliteľov, vedúcich a generálnych riaditeľov, ako aj robotníkov.

Otváracia doba

Utorok – nedeľa: 09:00 – 17:00
Počas sviatkov: 09:00 – 17:00

Vstupné

Bezplatné

Kontakt
T.č.: + 36 34 344 697
Email: brigetio@brigetio.hu

Stále expozície