Informácie pre návštevníkov

Informácie pre návštevníkov

Aktuálne: Z dôvodu konania akcie v dňoch 18. – 21. mája nie je možné navštíviť výstavné siene na poschodí.

OTVÁRACIE HODINY:

Utorok – Nedeľa: 09:00 – 17:00
Cez sviatky: 09:00 – 17:00
(Veľká noc, 1. mája, Turíce, 20. augusta a 23. októbra)
Posledný vstup: 16:45

Vstupenky:

Bezplatné

Kontakt

Emese Számadó

riaditeľka
archeológ, historik

Dr. Gabriella Gátfalvi-Delbó

Zástupkyňa riaditeľky
archeológ, kontaktná osoba pre archeologické úlohy

Gábor Pokornyi

historik, kurátor
kontaktná osoba

Tamás Ábrahám

historik
systémový administrátor

Zsuzsanna Langschadl-Antal

múzejná pedagogička
kontaktná osoba pre múzejných pedagógov