Archeologická expozícia dedičstva Brigetio

STÁLA EXPOZÍCIA

Archeologická expozícia dedičstva Brigetio

Rímsky vojenský tábor Brigetio, nachádzajúci sa v oblasti dnešného Komárom/ Szőny v Maďarsku, spĺňal od 2. storočia viac ako 300 rokov spoločne s táborom Kelemantia, na druhej strane Dunaja, obrannú funkciu rímskej provincie Pannonia, presnejšie ochranu severnej hranice ripa Pannonica.

Na území sa odohrávali udalosti cisárskeho rozsahu, o čom svedčia aj tunajšie nálezy. Takmer 40 táborov pozorovaných na leteckých snímkach súvisí s markomanskou vojnou Marca Aurélia (167-180) a v reprezentačnej budove vykopanej v legionárskom tábore zomrel 17. novembra 375 Valentinianus I., resp. tu jeho syna vyhlásili za cisára. Hlavnými časťami komplexu boli legionársky tábor, vojenské a civilné mesto.
Hlavnými časťami komplexu boli legionársky tábor, vojenské a civilné mesto.

Légiový tábor s rozmermi 540 x 430 m postavila légia XI. Claudia a potom légia I. Adiutrix za čias cisára Trajána (97-118). Jeho armáda pozostávajúca z 5 500 mužov zostala v Brigetiu až do 430-tych rokov, kedy sa provincia vzdala. Počas archeologických vykopávok a geofyzikálneho výskumu bolo identifikovaných niekoľko významných prvkov tábora: severná brána (porta praetoria) a centrum (principia) tábora, táborová nemocnica (valetudinarium), kúpeľ (thermae), budovy na skladovanie obilia (horrea) a významnú časť jeho cestného systému.

V canabae, teda vo vojenskom mestečku bez mestských práv, žili rodinní príslušníci legionárov, zásobovací personál, remeselníci, sluhovia, kňazi, obchodníci. Na jeho území sa nachádzali maľované obytné budovy, ulice, kostoly, amfiteáter a verejné kúpele, ich miesto zaujali od 4. storočia neskororímske cintoríny.

V canabae, teda vo vojenskom mestečku bez mestských práv, žili rodinní príslušníci legionárov, zásobovací personál, remeselníci, sluhovia, kňazi, obchodníci. Na jeho území sa nachádzali maľované obytné budovy, ulice, kostoly, amfiteáter a verejné kúpele, ich miesto zaujali od 4. storočia neskororímske cintoríny.

Brigetio bolo skutočne prekvitajúcim multikultúrnym vidieckym mestečkom s 15 – 20 tisíc obyvateľmi, kam prichádzali ľudia zo všetkých kútov impéria, ako vojaci alebo ako účastníci obchodnej dopravy na ceste Limes, ktorá mestom prechádzala.
Moderné archeologické výskumy prebiehajú v Brigetiu od roku 1992 v spolupráci s Múzeom Györgya Klapku v Komárome a Univerzitou Eötvösa Loránda. Vykopávky financované Magistrátom mesta Komárom a podporované Národným kultúrnym fondom vedú László Borhy, rektor ELTE, Dávid Bartus, dekan BTK ELTE, a riaditeľka múzea Emese Számadó, ďalšie archeologické úlohy zabezpečuje Gabriella Gátfalvi-Delbó, archeologička múzea.

Brigetio Öröksége Látogatóközpont kiállítás
Brigetio Öröksége Látogatóközpont kiállítás
Brigetio Öröksége Látogatóközpont kiállítás

V lokalite Komárom/Szőny-Vásártér, v areáli bývalého meštianskeho mesta, sa do roku 2016 až 25 rokov vykonávali výkopové práce, v dôsledku čoho sa načrtla štruktúra mesta, dispozičné riešenie budov a denný život jeho obyvateľov.
V rokoch 2014 až 2017 sa pracovalo v lokalite Komárom/Szőny, na severnej strane bývalej cesty Limes, v rámci projektu „Zvýšenie protipovodňovej bezpečnosti protipovodňového zálivu Komárom – Almásfüzitő“. Preskúmali sme plochu veľkosti takmer 1 hektár v oblasti vojenského mesta Brigetio, kde sme našli predmety z doby železnej (domy, hroby, jamy, pece) a veľké verejné budovy z rímskeho obdobia. Na západnej strane náleziska sa nachádza kúpeľný dom, v ktorom zostali veľké plochy terazzových podláh, systémy podlahového vykurovania a početné kanály a povrchy ciest. Budova s podlahovou plochou cca 900 m2 má takmer pravidelný štvorcový tvar. V kúpeli sa našlo veľké množstvo fragmentov nástenných malieb, väčšina z nich zobrazovala Victorie držiace štít. Vo východnej časti náleziska sme objavili dva veľké skladové objekty s hospodárskou funkciou, ide o tzv. horreum.

V roku 2015 sme začali s vykopávkami v areáli légiového tábora v Brigetiu. V posledných rokoch sme pracovali v centrálnej časti tábora, v tzv. principiu, na severnej strane sme objavili bránu tábora a reprezentatívnu budovu veľkosti 600 m2 s kamennými múrmi s apsidou postavenou na začiatku rokov 370. Podľa nášho predpokladu cisár Valentinianus I. privítal 17. novembra 375 veľvyslancov práve v tejto budove, keď dostal mozgovú príhodu a na mieste zomrel.

A od roku 2021 pracujeme na výkope kúpeľov s rozlohou približne 6 000 m2.

Počas výkopových prác sa našli zachovalé, veľmi masívne steny, podlahy pokryté červenými vápencovými dlaždicami, kompletné podlahové kúrenie, ako aj bazény a kanály so studenou a teplou vodou. Na základe tehál označených légiou XI Claudia sa nám podarilo určiť aj dátum výstavby kúpeľov, ktorá sa časovo zhodovala s úplne prvým stavebným obdobím tábora, na ktorom sa spomínaná légia zúčastnila v období medzi 101-105.

Stála archeologická expozícia v Návštevníckom centre dedičstva Brigetio prezentuje výsledky plánovaných výskumov a iných archeologických prác uplynulého roka.

V prvej miestnosti si môžete pozrieť vybrané nálezy z vykopávok, vychádzajúce z koncepcie, ktorú vypracovali Emese Számadó a Gabriella Gátfalvi-Delbó.
Reliéfne dekorácie od Julianny Burucs zdobia vojenskú prilbu, vďaka čomu pomáhajú interpretovať tento vzácny prvok vojenskej výbavy.
Unikátnym artefaktom je strešná tehla, do ktorej bol vyrytý portrét a meno slávneho antického básnika Publia Ovidia Nasa. Toto je v súčasnosti jediné známe staroveké zobrazenie Ovídia, všetky ostatné sú produktmi renesancie a neskorších období. Význam nálezu môžeme skutočne pochopiť prostredníctvom kresieb a myšlienok maliara Frigyesa Kőniga.
Uchovávame tiež bronzovú tabuľku cisára Philippus Arabs, ktorá je jedinou zachovanou kópiou právneho predpisu cisárskeho významu. Ide už o druhú rímsku tabuľu, ktorá sa našla v Brigetiu.
3D rekonštrukcie Lindy Dobosi v miestnosti vám pomôžu predstaviť si štruktúru mesta a pôdorys jednotlivých budov.
Ako vyzerali interiéry budov, pekárne, miestností a pivníc? Každodenný život v Brigetiu môžeme spoznať vďaka virtuálnej prechádzke mestom, ktorú vyvinula spoločnosť Leopoly Kft.

V druhej miestnosti sa nachádzajú naše najokázalejšie a zároveň najznámejšie nálezy. Obytné budovy meštianskeho mesta zdobili nástenné a stropné maľby zobrazujúce mytologické postavy (napr. Andromeda, Perseus, Pegasos), bohyne (Luna, Fortuna) a scény z osláv. Obrazy, ktoré zreštaurovali Eszter Harsányi a Zsófia Kurovszky sú prezentované pod sklenenými tabuľami a ponúkajú všetkým návštevníkom vzrušujúci pohľad do sveta rímskej interiérovej architektúry.

Tretia miestnosť nás zavedie do tajomného sveta starovekej svätyne. Nádherné nálezy chrámu Iuppitera Dolichena, sýrskeho boha vojny, nájdené v oblasti Brigetio, sú inštalované na základe predstáv archeológov Dávida Bartusa a dr. Ádáma Szabóa.

V poslednej miestnosti, na chodbe vedúcej z expozície, sa nám odkrýva svet starovekých cintorínov, ktoré sa ešte v dávnych dobách nachádzali pri cestách vedúcich z miest. Hroby s kostrami a bohatými nálezmi rozprávajú príbeh o pohrebných zvykoch z dávnych čias. Starovekých ľudí si vieme predstaviť na základe rekonštrukcií umiestnených v expozícii.

Informácie o výstave dopĺňajú fotografie, rekonštrukcie, texty a videá zobrazené na monitoroch umiestnených v každej miestnosti, ako aj multiplatformový multimediálny sprievodca s QR-kódmi, ktorý vznikol vďaka Výskumného ústavu výpočtovej techniky a automatizácie.

Tí, ktorí majú chuť si otestovať svoje vedomosti, tak môžu urobiť prostredníctvom hier nainštalovaných na dotykových obrazovkách.

Tvorcovia stálej expozície, archeológovia a reštaurátori, si dali za cieľ využiť výsledky 30 rokov prebiehajúcich výskumov Brigetio s podporou magistrátu mesta Komárom a tak návštevníkom príjemným spôsobom priblížiť dedičstvo rímskej éry Brigetio.

Otváracia doba

Utorok – nedeľa: 09:00 – 17:00
Počas sviatkov: 09:00 – 17:00

Vstupné

Bezplatné

Kontakt
T.č.: + 36 34 344 697
Email: brigetio@brigetio.hu

Stále expozície