Podujatia  >  15. ročník konferencie mladých archeológov rímskeho obdobia

Udalosť

15. ročník konferencie mladých archeológov rímskeho obdobia

V Komárne a Komárome nájde svoje miesto 15. ročník konferencie mladých archeológov rímskeho obdobia, ktorú spoločne organizujú Katedra starovekej archeológie ELTE, Múzeum Györgya Klapku v Komárome a Univerzita Jánosa Selyeho.

Prvé dva dni konferencie, ktorá trvá od 18. do 21. mája, sa uskutočnia v konferenčnej sále Univerzity Jánosa Selyeho v Komárome (SK), v sobotu až nedeľu v Komárome (HU), v Návštevníckom centre dedičstva Brigetio.

Počas 4-dňovej konferencie predstaví svoje najnovšie výsledky výskumu viac ako 80 archeológov, ktorí sa za meriavajú na obdobie rímskej éry.

Podrobný program (v maďarskom jazyku): http://firokonf15.elte.hu

Miesto
Konferenčná miestnosť Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (SK)
Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio (HU)
PLATZ (SK)
Hviezdicová pevnosť (HU)
Dátum udalosti
2023.05.18.
– 2023.05.21.
Poplatok za účasť