Podujatia  >  Komáromské legendy v boji za slobodu

Udalosť

Komáromské legendy v boji za slobodu

Prednášajúci: Prof. dr. Hermann Róbert historik
Miesto
Arany 17 centrum
Arany J. u. 17., Komárom, Maďarsko 17.
Dátum udalosti
2023.04.25.
17:00 hod.
Poplatok za účasť
Účasť na podujatí je bezplatná