Podujatia  >  Noc múzeí

Udalosť

Noc múzeí

Miesto
Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio (HU)
Igmándska cesta 38., Komárom, Maďarsko
Dátum udalosti
2023.06.24.
16:00 hod.
Poplatok za účasť