Podujatia  >  Otvorenie archeologickej expozície dedičstva Brigetio

Udalosť

Otvorenie archeologickej expozície dedičstva Brigetio

Prednášajúci: Emese Számadó
Miesto
Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio
Igmándska cesta 38., Komárom, Maďarsko
Dátum udalosti
2023.04.28.
09:00 hod.
Poplatok za účasť
Účasť na podujatí je bezplatná