Podujatia  >  Pietna spomienka na husárov, ktorí hrdinsky položili svoj život v boji pri Piavei v roku 1918

Udalosť

Pietna spomienka na husárov, ktorí hrdinsky položili svoj život v boji pri Piavei v roku 1918

Prednášajúci: Szabó Csaba
Miesto
Pamätník Radetzky husárov, Maďarsko
Dátum udalosti
2023.06.15.
11:00 hod.
Poplatok za účasť