Podujatia  >  Sakrálne spomienky z Komáromsko – Ostrihomskej župy

Udalosť

Sakrálne spomienky z Komáromsko – Ostrihomskej župy

Prednášajúci: Pál Gabriella etnografka
Miesto
Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio
Igmándska cesta 38., Komárom, Maďarsko
Dátum udalosti
2023.05.30.
Poplatok za účasť